Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odmowa wypłaty pieniędzy z polisy

Obrazek

Pytanie: Podczas wiosennych przymrozków wymarzł mi rzepak. Zakład ubezpieczeń odmówił mi wypłaty odszkodowania, twierdząc, że na tym terenie nie odnotowano przymrozków w podanym przeze mnie czasie. Czy mam szansę dochodzić odszkodowania w sądzie?

adw. Mikołaj Pomin20 stycznia 2018, 21:46
Odpowiedź: Szanse dochodzenia należności na drodze sądowej zależą od kilku czynników. Z pytania Czytelnika wynika, że jedyną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest brak przymrozków na danym terenie, w czasie, który pokrzywdzony podał jako czas powstania szkody. Z reguły ubezpieczalnie sprawdzają w ogólnodostępnych bazach danych występowanie zjawisk pogodowych i na tej podstawie podejmują decyzję co do ewentualnej wypłaty odszkodowania. Odmowa wypłaty odszkodowania często jest właśnie efektem takiego sprawdzenia. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczony nie może skutecznie dochodzić swoich praw.

Po pierwsze, powinien zwrócić się do instytucji zajmującej się monitorowaniem warunków atmosferycznych o informację na temat przymrozków na danym terenie, w określonym czasie. Opinia potwierdzająca wystąpienie przymrozków może wpłynąć na zmianę decyzji zakładu ubezpieczeń. Ponowna odmowa wypłaty odszkodowania oznacza już tylko konieczność wystąpienia do sądu z pozwem przeciwko ubezpieczycielowi.

Warto jednak zwrócić uwagę na inne aspekty, o których należy pamiętać, zgłaszając szkodę i dochodząc odszkodowania − należy czytać ogólne warunki ubezpieczeń (owu), bowiem tam opisane są prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia. W owu należy zatem szukać zapisów dotyczących zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wyłączenia tej odpowiedzialności, trybu i terminów zgłaszania szkód. Szczególnie ważne są właśnie zapisy mówiące o terminach zgłaszania szkód. W praktyce nierzadko zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty rekompensaty za szkody z powodu zbyt późnego zgłoszenia szkody.
adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)