Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odprowadzanie wody na pole sąsiada

Obrazek

Pytanie: Mój sąsiad odprowadza wodę z drogi gruntowej, której jest właścicielem, wprost na wydzierżawiane przeze mnie pole, szkodząc tym samym moim uprawom (np. wygniło mi w tym miejscu zboże). Usprawiedliwia to nadrzędnym interesem użytkowników drogi. Czy ma prawo to robić, czy może zgodnie z prawem niweczyć moje wysiłki o uzyskanie jak najlepszego plonu?

Andrzej Sawa26 kwietnia 2016, 08:52

Odpowiedź: W związku z tym pytaniem należy zastanowić się nad dwoma zagadnieniami – po pierwsze: kwestią odpowiedzialności właściciela gruntu, na którym jest droga za szkody występujące na gruncie sąsiednim, a po drugie: czy w danym miejscu prawidłowo funkcjonują urządzenia melioracyjne i kto za nie odpowiada?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Z powyższego wynika, że właściciel każdego gruntu powinien „zachować umiar” przy korzystaniu ze swej nieruchomości, by nie naruszać własności osób trzecich, tj. powodować u sąsiadów uciążliwości (hałasu, zapachów, dymu itp.).

Właściciele powinni również zabezpieczyć swoje nieruchomości m.in. przed spływem wody, szkodzącym innym gruntom. W tym przypadku właściciel drogi winien zabezpieczyć ją w taki sposób, by umożliwić wodzie deszczowej spływ, ale by nie odbywało się to kosztem właścicieli gruntów sąsiednich. W związku z powyższym posiadacz nieruchomości - na podstawie art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego (a właściciele na podstawie art. 222 § 2 Kc) ma możliwość domagania się od właściciela drogi zaprzestania naruszenia polegającego na zalewaniu pola.

Wskazany wyżej przepis stanowi, że przeciwko osobie, która samowolnie narusza posiadanie przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Prenumerator winien zatem w pierwszej kolejności wezwać właściciela gruntu do naprawienia drogi w taki sposób, by wody spływały w sposób bezpieczny dla nieruchomości sąsiednich. Jeżeli takie wezwanie nie przyniesie rezultatu, Czytelnik ma prawo wystąpić do sądu ze wskazanym wyżej żądaniem. W razie uwzględnienia żądania, sąd może zobowiązać właściciela drogi do jej naprawy, wyznaczając ku temu odpowiedni termin.

Fakt, że na nieruchomości prenumeratora doszło do zalania oraz szkód w uprawach może wskazywać, że na danym terenie nieprawidłowo funkcjonują urządzenia melioracyjne, o ile są zainstalowane. W związku z tym prenumerator winien zwrócić się do spółki wodnej, która działa na tym terenie, z prośbą o sprawdzenie, czy takie urządzenia się na nieruchomości znajdują, czy dana nieruchomość korzysta z systemu melioracyjnego oraz czy system ten działa prawidłowo. W konsekwencji może bowiem okazać się, że do zalewania dochodzi z powodu nieprawidłowego systemu wodnego, za który odpowiada spółka wodna.

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)