Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odszkodowanie dla emeryta

Obrazek

Pytanie: Pobieram od roku emeryturę rolniczą wypłacaną w części składkowej i jestem wyłączona z ubezpieczenia społecznego rolników. Nadal prowadzę działalność rolniczą, ale nie zgłosiłam wniosku o objęcie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek w części, co do jednorazowego odszkodowania. W maju br. otrzymałam decyzję wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej boreliozy. Czy nabędę prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej?

12 maja 2018, 08:22
Odpowiedź: Na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Za rolniczą chorobę zawodową uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli ta jest objęta wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy. Musi ona powstać w okresie ubezpieczenia rolnika.

W przypadku przedłożenia decyzji o stwierdzeniu rolniczej choroby zawodowej, dla której wykaz chorób zawodowych nie określa okresu, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do jej rozpoznania, pomimo wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej (jak ma to miejsce w przypadku chorób odzwierzęcych − boreliozy) wówczas lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego Kasy wydaje opinię na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej, w jakim okresie mogła powstać  ta choroba zawodowa – borelioza. Pani winna złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie (jest on na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl w zakładce formularze) wraz z decyzją państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej.

W pani przypadku będzie konieczność wydania opinii przez lekarza regionalnego orzecznictwa lekarskiego Kasy, w jakim okresie mogła powstać borelioza, a następnie organ rentowy KRUS ustali, czy powstała ona w okresie ubezpieczenia. Jeśli tak, to zostanie pani skierowana na badanie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy celem ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby zawodowej.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. ubezpieczenia społecznego rolników


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)