Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium

Odszkodowanie od ANR

Obrazek

Pytanie: W 2001 r. sąd ustalił właściciela nieruchomości i nakazał ANR wydanie ziemi właścicielowi. Jednak w trakcie postępowania Agencja sprzedała tę ziemię, nie licząc się z toczącym postępowaniem. Czy można dochodzić odszkodowania?

7 stycznia 2017, 14:56

Odpowiedź: Nie ulega wątpliwości, że sprzedaż nieruchomości podczas postępowania sądowego o ustalenie jej właściciela uniemożliwiło wykonanie wyroku. W przypadku, gdy informacja o toczącym się postępowaniu nie została ujawniona w księdze wieczystej kupujący może wykazać, że nie wiedział o roszczeniach osób trzecich, zatem skutecznie nabył własność nieruchomości. Przesądzająca o tym jest instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zgodnie z którą rozstrzygający o prawie własności jest niewykreślony wpis w księdze wieczystej. Tym samym nabywca, pomimo toczącego się postępowania skutecznie nabył własność nieruchomości.

Niezależnie do tego, Agencja ponosi odpowiedzialność za sprzedaż gruntu w trakcie trwania postępowania i z tego tytułu winna ponieść konsekwencje. Nie chodzi tylko o odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), ale również karną – za zatajenie przed notariuszem i nabywcą informacji o sprawie sądowej.

Wracając jednak do odpowiedzialności cywilnej wskazać należy, że Agencja co najmniej odpowiada względem Czytelnika za utratę nieruchomości. Oznacza to, że może on dochodzić od Agencji odszkodowania według jej wartości. Problem jednak w tym, że roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie później niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
Termin przedawnienia może przerwać uznanie długu przez dłużnika lub dokonanie czynności przed sądem przez poszkodowanego. Tym samym wskazać należy, że roszczenie Czytelnika wobec Agencji uległo przedawnieniu, chyba że od 2001 r. Agencja uznała dług lub toczyła się sprawa o tę należność.Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)