Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odszkodowanie od zarządu spółdzielni

Obrazek

Pytanie: Kilka lat temu sprzedałem słomę spółdzielni, uzyskałem wyrok, ale egzekucja niczego nie dała, bo spółdzielnia nie ma żadnego majątku. Czy można domagać się odszkodowania od jej zarządu?

Andrzej Sawa23 czerwca 2016, 07:57

Odpowiedź: Ustawa z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze nie przewiduje odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich w przypadku, gdy pomimo złej sytuacji finansowej spółdzielni nie zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, a osoby trzecie poniosą z tego tytułu szkodę. Ustawa ta przewiduje jedynie odpowiedzialność członków zarządu, rady oraz likwidatora wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy (art. 58).

W normalnych okolicznościach nie ma zatem możliwości dochodzenia od członków zarządu spółdzielni odszkodowania. W sytuacji jednak, gdy członkowie zarządu wiedzieli o niewypłacalności spółdzielni i świadomie zaciągnęli zobowiązanie, wiedząc, że nie zostanie ono zaspokojone, podlegają odpowiedzialność karnej z art. 286 kodeksu karnego.
Pokrzywdzony może wtedy w postępowaniu karnym domagać się naprawienia szkody od członków zarządu, jeśli zostaną skazani. Sugerujemy zatem zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków zarządu, jeśli istnieją ku temu podstawy.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)