Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Obrazek

Pytanie: Mój brat jest ubezpieczony z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym naszego ojca jako domownik. We wrześniu br. brat podczas zadawania karmy trzodzie chlewnej przewrócił się i doznał urazu nogi. Dostał co prawda zwolnienie lekarskie na 30 dni, ale myślał, że uraz jest niegroźny. Teraz z nogą jest coraz gorzej. Po przeszło miesiącu od daty wypadku brat chce ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Co ma zrobić?

3 października 2018, 12:21
Odpowiedź: W świetle przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336 ze zm), jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub choroby zawodowej. O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązani zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Wobec powyższego brat pana winien zgłosić niezwłocznie zaistniałe zdarzenie w KRUS (może to także zrobić pan jako jego brat) oraz złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

Złożony wniosek pozwoli jednostce organizacyjnej Kasy na wszczęcie postępowania powypadkowego, mającego na celu ustalenie faktycznych okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku. Osoba upoważniona przez Prezesa Kasy ma prawo dokonać oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem oraz przeprowadzić dowody z zeznań świadków. Po sporządzeniu protokołu powypadkowego (do którego brat będzie mógł wnieść uwagi i zastrzeżenia), jeśli zdarzenie jakiemu uległ brat, zostanie uznane za wypadek przy pracy rolniczej (zdarzenie to nosi znamiona wypadku przy pracy rolniczej) przez organ rentowy KRUS zostanie podjęte postępowanie orzecznicze.

Ewa Jaworska-Spicak


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)