Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Opłacanie składki przy chorobowym

Obrazek

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym z mocy ustawy. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha przeliczeniowych. Od 5 miesięcy choruję i KRUS wypłaca mi zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy. Czy muszę w okresie pobierania zasiłku chorobowego opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe? Składki nie zapłaciłem i KRUS potrąciła mi zasiłek chorobowy na zaległą składkę. Czy miała prawo?

26 stycznia 2019, 09:28
Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W okresie pobierania zasiłku chorobowego przysługującego z ubezpieczenia wypadkowego chorobowego i macierzyńskiego nie podlega pan wyłączeniu z tego ubezpieczenia i zobowiązany jest do terminowego opłacania składki w tym okresie. Ponieważ nie zapłacił pan składki, KRUS miała prawo potrącić w całości przyznany zasiłek chorobowy na zaległe składki zgodnie z art. 50 ww. ustawy.

Ewa Jaworska-Spicak, specjalista KRUS


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)