Opłata planistyczna za działki

Opłata planistyczna za działki

Pytanie: Dokonałem podziału geodezyjnego mojej nieruchomości rolnej i na część działek otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy na domki jednorodzinne. Czy w związku z ich sprzedażą zapłacę opłatę planistyczną?

r e k l a m a

Odpowiedź: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera opłatę planistyczną ustaloną w planie miejscowym, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, jednak wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Zgodnie z art. 63 ust. 3, jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 tej ustawy, przepisy te stosuje się odpowiednio.

Odpowiednie stosowanie polega na dopuszczalności pobrania opłaty planistycznej przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, o ile zostaną spełnione ustawowe warunki dopuszczalności jej pobrania związane z planem miejscowym lub jego zmianą, z dostosowaniem okoliczności zaistnienia tych warunków do wydania decyzji...


Aby przeczytać cały artykuł musisz być prenumeratorem "top agrar Polska" zalogowanym na portalu www.topagrar.pl

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii