Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Opodatkowanie darowizn dla najbliższych

Obrazek

Pytanie: Czy darowizny dokonane w latach 2009 – 2014 na rzecz osoby najbliższej podlegały opodatkowaniu?

adw. Mikołaj Pomin11 czerwca 2018, 11:44
Odpowiedź: Zasady dotyczące opodatkowania darowizn, wysokości podatku oraz ewentualnych zwolnień i ulg zawarte są przede wszystkim w ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. DzU z 2018 r., poz. 644). Na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy te ulegały częstym modyfikacjom. Bodaj najważniejsza z nich dotyczy zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zmiana ta weszła w życie 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do dziś.

Warunkiem zwolnienia jest zgłoszenie nabycia we właściwym urzędzie skarbowym w terminie nie dłuższym, niż sześć miesięcy, licząc od dnia tego nabycia oraz, w przypadku darowizn pieniężnych przekraczających 9637 zł, udokumentowanie przekazania środków na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (art. 4a ustawy). Od 2009 r. wskazany przepis art. 4a był kilkukrotnie zmieniany. Zmiany te dotyczyły terminów zgłoszenia nabycia, które do 31 grudnia 2008 r. były dość krótkie, bo jedynie jednomiesięczne.

Czytelnik w swym pytaniu nie zawarł szczegółów dotyczących rodzaju relacji, jakie łączyły „osoby najbliższe”, stąd możliwe jest tylko wskazanie ogólnych zasad opodatkowania. Niemniej jednak wskazać należy, że nie każdego rodzaju relacje określane jako „najbliższe” pozwalają na zwolnienie od wskazanego podatku. Przepis art. 4a definiuje, którzy nabywcy mogą uzyskać zwolnienie, wskazując małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Nabycie rzeczy lub praw przez inne osoby jest co do zasady opodatkowane według skali dzielącej nabywców na trzy grupy. Do I grupy zalicza się wskazane ww. osoby; do II zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków, pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Do III grupy zaliczono pozostałych nabywców. Wysokość podatku dla każde z grup jest inna. W praktyce może się okazać, że nabycie rzeczy czy praw majątkowych przez osoby pozostające w faktycznie bliskich relacjach (jak np. konkubentów) nie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn.


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)