Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Pierwszeństwo do nabycia ziemi. Komu przysługuje?

Obrazek

Pan Łukasz z województwa łódzkiego zamierza sprzedać ziemię. Pyta, czy jego sąsiad ma rację mówiąc, że to jemu należy się prawo pierwszeństwa nabycia? Nasz prawnik odpowiada.

adw. Mikołaj Pomin4 lutego 2023, 13:00

Pytanie Czytelnia: Kto ma pierwszeństwo do nabycia ziemi?

Zamierzam sprzedać ziemię. Sąsiad ostatnio oznajmił, że nawet gdy znajdę chętnego, on i tak ma prawo pierwszeństwo nabycia. Czy ma rację?

Odpowiedź adwokata: Pierwszeństwo nabycia oznacza, że określona osoba ma prawo kupić określoną rzecz przed innymi. Czym się różni od prawa pierwokupu?

Przypomnijmy najpierw, że pierwszeństwo nabycia oznacza, że określona osoba ma prawo kupić określoną rzecz przed innymi. Odróżnić je należy od prawa pierwokupu, które oznacza, że uprawniony może wstąpić do już zawartej umowy w miejsce kupującego, lecz na warunkach już ustalonych. Prawo rozporządzania ziemią rolną napotyka pewne ograniczenia, głównie wynikające z przepisów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity DzU 2022.1846). Można wśród nich wymienić: ograniczenie kręgu potencjalnych nabywców do rolników; konieczność uzyskania zgody administracyjnej na zbycie czy nabycie w określonych przypadkach (np. sprzedaż osobie niebędącej rolnikiem). Nie ma jednak w obowiązujących przepisach takiego, który dawałby pierwszeństwo nabycia ziemi rolnej sąsiadowi. Jeżeli zatem nie przysługuje mu prawo pierwokupu wynikające z przepisów bądź umowy dzierżawy, Czytelnik może sprzedać ziemię osobie trzeciej bez obaw.

Czytaj także: Jak przekazać gospodarstwo?

adw. Mikołaj Pomin
fot. envato.elementsPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)