Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Podatek od nabytej ziemi w drodze egzekucji

Obrazek

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym należą do najczęściej poruszanych zagadnień. Jednym z nich jest nabycie ziemi w drodze egzekucji. Czy w tej sytuacji jesteśmy zwolnieni od podatku rolnego?

adw. Mikołaj Pomin9 lutego 2023, 16:00

Czytelnik pyta: Co z podatkiem rolnym za ziemię nabytą w drodze egzekucji

Czy nabycie ziemi w drodze egzekucji uprawnia do zwolnienia od podatku rolnego?

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym należą do zagadnień bardzo często poruszanych przez naszych Czytelników. Pisaliśmy o nich już wielokrotnie przy różnych okazjach. Wielość sytuacji i wątpliwości powstających przy okazji stosowania prawa wymaga jednak nieustannego sięgania do ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. DzU 2019.1892 ze zmianami).

Ekspert odpowiada: nabycie w drodze egzekucji nie jest zaliczane do umów sprzedaży

Zwolnieniem podatkowym objęte jest między innymi nabycie gruntów. To tam znajdziemy katalog zwolnień podatkowych oraz rodzajów ulg.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 punkt 4 ustawy zwolnieniu grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży.
Pobieżna lektura może skłaniać do wniosku, że nabycie w drodze egzekucji nie jest zaliczane do umów sprzedaży. Wątpliwości te jednak wyjaśniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 28 stycznia 2011 r. w spr. III SA/Po 720/10 stwierdzając, że umowę sprzedaży, o której mowa w art. 12 ust. 1 punkt 4 należy rozumieć szeroko i zaliczać do niej również nabycie w drodze licytacji publicznej.


Czytaj także: Pierwszeństwo do nabycia ziemi. Komu przysługuje?


fot. Envato.ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 02/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)