Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Podatek od nieruchomości przy elektrowni fotowoltaicznej

Obrazek
Pytanie: Kto płaci podatek od nieruchomości wydzierżawionej pod elektrownie fotowoltaiczne?
adw. Mikołaj Pomin8 kwietnia 2020, 08:00
Odpowiedź: Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej może skutkować zmianą opodatkowania ziemi – z podatku rolnego na podatek od nieruchomości, a przez to zwiększeniem obciążenia podatkowego. Z tego względu należy domagać się, by w umowie dzierżawy znalazł się zapis mówiący o tym, że wszelkie obciążenia podatkowe związane z nieruchomością (np. podatek) obciążały dzierżawcę (przedsiębiorcę), a nie wydzierżawiającego (rolnika).

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1170), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1).
W powyższej grupie nie wymieniono dzierżawców nieruchomości.

Zatem wynika z tego, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel ziemi, a od budowli – jej właściciel. Jak już wspomniano wyżej, konieczne jest uregulowanie w umowie tego, by ostatecznie dzierżawca ponosił w całości podatek od nieruchomości.

Mając na względzie, że umowy dzierżawy zawierane w celu budowy elektrowni fotowoltaicznych są mocno skomplikowane, sugeruję zasięgnięcie porady prawnika w celu sprawdzenia poprawności jej zapisów.

Adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)