Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Poddzierżawianie dzierżawy

Obrazek

Pytanie: Czy dzierżawca nieruchomości rolnej może ją poddzierżawić innej osobie?

Andrzej Sawa9 lipca 2017, 09:31

Odpowiedź: Na mocy umowy dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Obowiązujące przepisy dotyczące dzierżawy, tj. przepisy Kodeksu cywilnego nie zabraniają dzierżawcom poddzierżawiania nieruchomości. Zatem dzierżawca może poddzierżawić nieruchomość lub oddać ją do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 698 Kodeksu cywilnego na powyższe dzierżawca musi uzyskać zgodę wydzierżawiającego. W przeciwnym przypadku wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Odmienne zastrzeżenia może natomiast zawierać umowa dzierżawy. W umowie strony mogą zatem zawrzeć generalny zakaz udostępniania gruntu osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem lub przyznać dzierżawcy pełną swobodę w tym zakresie, bez konieczności uzyskiwania zgody wydzierżawiającego.

Na koniec warto wspomnieć, że umowy zawierane z Agencją Nieruchomości Rolnych umożliwiają ewentualną poddzierżawę czy udostępnienie gruntu osobom trzecim pod warunkiem uzyskania zgody Agencji.



Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)