Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Podział nieruchomości na działki

Obrazek

Pytanie: Kupiliśmy z żoną część gospodarstwa rolnego stanowiącego jedną niezabudowaną działkę. Chcemy przeprowadzić jej podział, byśmy mieli własną odrębną część z nową księgą wieczystą. Jakie dokumenty musimy uzyskać, by tą procedurę przeprowadzić?

Andrzej Sawa17 kwietnia 2016, 11:36

Odpowiedź: Jak wynika z powyższego listu, celem Czytelnika jest dokonanie zniesienia współwłasności poprzez podział geodezyjny działki. Całą procedurę należy zatem zacząć od dokonania podziału geodezyjnego. W tym celu należy zatrudnić geodetę, który sporządzi wstępny projekt podziału.

Zanim jednak dokument ten zostanie przygotowany, geodeta winien sprawdzić, czy podział w świetle obowiązujących przepisów miejscowego prawa (planu zagospodarowania przestrzennego gminy) jest możliwy. Po sporządzeniu wstępnego projektu podziału jest on składany w odpowiednim urzędzie, gdzie w drodze decyzji zostaje zatwierdzony. Decyzja ta, po uprawomocnieniu rozstrzyga o podziale. W jego wyniku powstaną dwie lub więcej działek. Po uzyskaniu decyzji można przystąpić do zniesienia współwłasności. Czynności tej można dokonać u notariusza lub w sądzie.

Niezależnie od tego, gdzie przeprowadzona zostanie procedura o zniesienie współwłasności, trzeba jednak mieć te same dokumenty. Są nimi:

  • wyciąg z wykazu zmian gruntowych, w których uwidocznione są zmiany wynikające z podziału,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntu dla wszystkich nowych działek lub
  • wypis z ewidencji i wyrys mapy zasadniczej oraz wspomniana wcześniej decyzja podziałowa.

Koszt uzyskania powyższych dokumentów to kilkaset złotych, nie licząc wynagrodzenia geodety.

Postępowanie sądowe dotyczące zniesienia współwłasności potrwa zapewne dłużej niż ta sama czynność u notariusza. Koszt sądowy może być jednak niższy niż koszty notarialne, bowiem stała opłata sądowa w tej sprawie wynosi 1000 zł niezależnie od wartości, podczas gdy koszt aktu notarialnego zależy od wartości nieruchomości i może owe 1000 zł przekroczyć.

Po zniesieniu współwłasności strony zobowiązane są ujawnić je w księdze wieczystej. O ile w przypadku aktu notarialnego to notariusz, na żądanie stron i za dodatkową opłatą występuje z odpowiednimi wnioskami do sądu wieczystoksięgowego w przypadku zniesienia współwłasności na drodze sądowej to strony same muszą o to zadbać. Ujawnienie zmian w księdze wieczystej wymaga wypełnienia kilku skomplikowanych formularzy i opłacenia kosztów sądowych w wysokości co najmniej 260 zł.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)