Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Prawo: Chory sporządza testament

Obrazek

Pytanie: W jaki sposób osoba chora może sporządzić testament?

adw. Mikołaj Pomin30 maja 2019, 09:50
Odpowiedź: Chory, jak każda inna osoba, może sporządzić testament w formie zwykłej pisemnej (pisany osobiście, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem) lub w formie aktu notarialnego.

Pierwszy z nich mogą spisać osoby, które mimo choroby są w stanie sporządzić dokument własnoręcznie i są w pełni świadome podejmowanej decyzji. W przypadku aktu notarialnego konieczne jest, by autor testamentu był świadomy swej decyzji, natomiast w przypadku kłopotów z pisaniem czy nawet podpisaniem, wystarczy, by mógł złożyć odcisk palca pod oświadczeniem woli.

Spadkodawca może również sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec jednego z następujących urzędników: wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Takie oświadczenie jest spisywane w formie protokołu z podaniem daty jego sporządzenia i odczytywane spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, urzędnika i świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Wreszcie, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie, przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Taki testament ustny może jednak zostać sporządzony jedynie w przypadku obawy nastąpienia rychłej śmierci spadkodawcy, albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Co ważne, taki testament może być stwierdzony w ten sposób, że jeden ze świadków, albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. Gdy treść testamentu ustnego nie została w ten sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania co najmniej dwóch ze świadków złożone przed sądem.

W zależności zatem od rodzaju choroby i stanu zdrowia chorego, testament może zostać sporządzony w formie pisemnej lub ustnej (następnie spisany). Należy jednak podkreślić, że chory, który nie jest w stanie świadomie i swobodnie podjąć decyzji co do treści testamentu, nie może w ogóle sporządzić ważnego testamentu, bo byłby on obarczony wadą.

adwokat Mikołaj Pomin


Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Możesz zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)