Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Prawo: Zwolnienie z podatku przy darowiźnie

Obrazek

Pytanie: Nabyłem grunt i uzyskałem zwolnienie od podatku rolnego. Następnie darowałem ziemię córce. Czy ona otrzyma zwolnienie podatkowe?

adw. Mikołaj Pomin2 czerwca 2019, 08:00
Odpowiedź: Zasady zwalniania od podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym (t.j. DzU z 2017 r., nr 1892). Katalog zwolnień i ulg zawarty jest w rozdziale 4 ww. ustawy i jest on dość szeroki. Z punktu widzenia zadanego pytania istotne jest, że zwolnieniem podatkowym objęte są między innymi grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży (art. 12 ust. 1 pkt 4)).

Ustęp 5 tego samego art. 12 wprowadza jednak ograniczenie, zgodnie z którym, w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Z tych przepisów wyciągnąć należy następujące wnioski.

Po pierwsze, zwolnienie przysługuje wyłącznie w przypadku nabycia własności lub użytkowania wieczystego w drodze umowy sprzedaży. Umowa darowizny, na podstawie której Czytelnik przekazał gospodarstwo córce wyklucza prawa do zwolnienia.

Po drugie, nawet gdyby przeniesienie własności nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży, córka nie nabyłaby prawa do zwolnienie, bo zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 5, należy do krewnych w linii prostej swego ojca (są nimi zstępni i wstępni).

adwokat Mikołaj Pomin

Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Możesz zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)