Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Przejazd leśną drogą

Obrazek

Pytanie: Czy Lasy Państwowe mogą zamknąć przejazd przez las drogą, którą dotąd dojeżdżali mieszkańcy o wsi?

Andrzej Sawa24 października 2016, 08:48

Odpowiedź: Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. DzU z 2011 r., Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) określa zasady, na jakich korzystać można z lasów, bez względu na formę ich własności. Art. 29 ustawy stanowi, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach, z wyjątkiem inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Z listu Czytelnika nie wynika, czy zamknięta droga jest drogą publiczną. Niemiej jednak, Lasy Państwowe mogły zamknąć drogę, uniemożliwiając przejazd przez las, jeśli droga ta nie była drogą publiczną. Wystarczy zatem, że na drodze takiej nie ma znaku uprawniającego do ruchu, by uznać, że przejazd jest niezgodny z przepisami.

Fot. BiernackiPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)