Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Przeprowadzenie drogi koniecznej

Obrazek

Pytanie: Od ponad 40 lat nasze gospodarstwo korzysta z drogi, która biegnie przez pole sąsiada. Ostatnio sąsiad zażądał, byśmy przestali z niej korzystać i postawił szlaban. Niestety, nie mamy innego dostępu do drogi publicznej. Czy możemy starać się o zasiedzenie służebności?

adw. Mikołaj Pomin21 października 2019, 08:40
Zgodnie z treścią art. 292 Kodeksu cywilnego, dopuszczalne jest nabycie przez zasiedzenie służebności gruntowej, ale tylko takiej, która polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przyjmuje się, że możliwe jest nabycie przez zasiedzenie służebności, która:
a) polega na posiadaniu służebności gruntowej;
b) obejmuje trwałe i widoczne urządzenie na cudzej nieruchomości;
c) nie opiera się na uprzednio ustanowionej służebności gruntowej;
d) nieprzerwanie trwa 20 lat (w przypadku nabycia posiadania w dobrej wierze) albo 30 lat (w przypadku nabycia posiadania w złej wierze).

Z pytania Czytelnika nie można wywnioskować, czy droga, z której korzystano jest jedynie drogą polną, czy też w jakikolwiek trwale zagospodarowaną. W pierwszym przypadku do zasiedzenia służebności nie dojdzie. Nie oznacza to jednak, że Czytelnik jest na przegranej pozycji. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej – drogi koniecznej (art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego).

Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy. Czytelnik winien wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)