Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Przygotuj się na kontrolę stosowania środków ochrony roślin

Obrazek

O podanie jakich danych poprosi nas inspektor wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa podczas kontroli w gospodarstwie rolnym?

28 grudnia 2022, 20:00

Jakie dokumenty należy okazać inspektorowi WIORiN przy kontroli stosowania środków ochrony roślin?
Adam, woj. zachodniopomorskie

Kontrola taka przeprowadzana w gospodarstwie dla kogoś, kto prowadzi na bieżąco dokumentację stosowania środków ochrony roślin, badania opryskiwacza czy uczestniczy w szkoleniach, jest właściwie formalnością. Inspektor poprosi nas o podanie następujących danych:

  • struktury zasiewów, wraz z gruntami dzierżawionymi,
  • aktualnego szkolenia ze stosowania ś.o.r.,
  • protokołu badania opryskiwacza (ważny 3 lata) lub faktury za zakup nowego opryskiwacza, jeśli nie ma więcej niż 5 lat,
  • informacji o kalibracji opryskiwacza i kto ją wykonał,
  • rejestru zabiegów uwzględniającego integrowaną ochronę roślin, czyli nie tylko co zastosowaliśmy, ale też dlaczego (np. herbicyd i chwasty nim zwalczane),
  • opisu warunków sporządzana cieczy roboczej (np. oddalenie od ujęć wody i naturalnych zbiorników),
  • zaświadczenia o zdaniu pustych opakowań po ś.o.r.,
  • informacji o warunkach przechowywania ś.o.r.
fot.: WIORiN w Rzeszowie


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)