Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Przyjmowanie gości przez dożywotnika

Obrazek

Pytanie: Na członka rodziny ustanowiono prawo dożywocia, tj. prawo do dożywotniego zajmowania części domu. W umowie nie napisano niczego na temat podejmowania gości. Uprawnionego jednak bardzo często odwiedzają różne osoby, również dość uciążliwe dla innych mieszkańców. Czy przyjmowanie gości jest jednym z praw uprawnionego z tytułu dożywocia?

adw. Mikołaj Pomin1 marca 2019, 08:00
Odpowiedź: Umowa dożywocia polega na tym, że nabywca nieruchomości, w zamian za przeniesienie jej własności zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, tj. przyjąć go jako domownika, dostarczyć mu ubrania, wyżywienia, mieszkania, światła, opału, zapewnić mu pomoc i opiekę w chorobie oraz sprawić na swój koszt odpowiedni pogrzeb (art. 908 i następne Kodeksu cywilnego).

Istotą tego typu umowy jest zatem nabycie nieruchomości przez jedną ze stron, przy czym niejako zamiast ceny lub obok niej, nabywca musi wywiązać się z określonych świadczeń. Strony mogą w inny sposób ustalić obowiązki nabywcy gospodarstwa.

Przykładowo, nabywca może obciążyć nieruchomość służebnością (użytkowaniem) ograniczoną do części nieruchomości, służebnością mieszkania, inną służebnością osobistą lub zobowiązać się do płacenia na rzecz zbywcy określonych świadczeń pieniężnych. Strony mogą też zastrzec dożywocie na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości, np. żony, dziecka.

Istota uprawnień wynikających z dożywocia sprowadza się do możliwości korzystania z jej przedmiotu i to w zakresie umożliwiającym normalne funkcjonowanie. W tych ramach mieścić się powinno również prawo przyjmowania gości, o ile nie wykracza ono poza ramy przyjęte w danej społeczności. Podejmowanie gości powodujące zbyt duże uciążliwości dla pozostałych mieszkańców nieruchomości może być uznane za naruszenie praw wynikających z prawa dożywocia. Wszystko jednak zależy od okoliczności danej sprawy, które ostatecznie rozstrzygnąć będzie musiał sąd, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie korzystania ze swych uprawnień oraz wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości.

adw. Mikołaj Pomin

Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Może zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)