Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Rachunki za śmieci naliczane za osobę która nie mieszka już w gospodarstwie

Obrazek

Pytanie: Pół roku temu zmarł mój ojciec, jednak gmina nadal nalicza opłatę śmieci za niego. Co mogę w tej sprawie zrobić?

adw. Mikołaj Pomin6 listopada 2019, 08:40
Odpowiedź: Zasadnicze kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów i nieczystości regulują przepisy ustawy z 13 września 1996 r. (DzU z 2019 r., poz. 2010 t.j.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zapisy ustawy wprowadzają szereg obowiązków i uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Jednym z obowiązków ciążących na mieszkańcach jest obowiązek uiszczania opłat za wywóz nieczystości. Szczegółowe zasady oraz wysokość opłat określa dana gmina. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji dotyczących liczby osób zamieszkujących posesję oraz informowania o wszystkich zmianach dotyczących ich liczby, niezależnie od przyczyny (np. śmierci).

W przypadku, gdy zmieni się właściciel lub zmieni on miejsce zamieszkania, zobowiązany jest również zawiadomić gminę o tym fakcie. Zarówno w przypadku śmierci lokatora czy właściciela, jak i zmiany ich miejsca pobytu, umniejszenie należności z tego tytułu następuje od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania. W przypadku śmierci właściciela, osoba zgłaszająca winna przedłożyć odpis skrócony aktu zgonu, by potwierdzić tę okoliczność. Na podstawie zgłoszenia uzupełnionego dokumentami gmina jest zobowiązana uwzględnić zmianę liczby lokatorów przy naliczaniu opłaty za śmieci.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, gdy zwiększa się liczba lokatorów – właściciel zobowiązany jest zawiadomić gminę o tej okoliczności, a gmina ma obowiązek uwzględnić zmianę wysokości opłaty.

adwokat Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)