Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Renta rodzinna po ślubie

Obrazek

Otrzymuję z KRUS rentę rodzinną po zmarłej mamie. Czy jeśli wyjdę za mąż, to pomimo że nie ukończyłam 25. roku życia i nadal się uczę, renta rodzinna zostanie mi przez KRUS zabrana?

27 stycznia 2018, 08:22
Zgodnie z art. 68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2016 r. poz. 887 ze zm.), do którego odsyła art. 29 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2017 r. poz. 2336)
1.    Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
a)    do ukończenia 16 lat,
b)    do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia, albo
c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt a i b lub b.
2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Podstawą do przyznania i wypłaty renty rodzinnej jest zaświadczenie potwierdzające fakt nauki w szkole z podaniem daty rozpoczęcia i daty programowego ukończenia nauki. Natomiast prawo do renty rodzinnej nie zależy od tego, czy uprawnieni do jej pobierania pozostają w stanie wolnym, czy też zawarli związek małżeński. Tak więc zawarcie związku małżeńskiego nie pozbawi pani prawa do renty rodzinnej.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert od ubezpieczeń społecznych rolników


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)