Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Rolnik obsiał grunt bezumownie. Czy może zebrać plon?

Obrazek

Nasz Czytelnik omyłkowo obsiał grunt, na którym zakończył dzierżawę. Zawiadomił KOWR i uregulował opłatę za bezumowne korzystanie. Czy ma prawo do zebrania tego, co zasiał na polu? Zobacz odpowiedź prawnika!

adw. Mikołaj Pomin18 grudnia 2022, 08:00

Bezumownie użytkowany grunt

Nasz Czytelnik zgłosił się z pytaniem:


Po wygaśnięciu umowy dzierżawy, zawartej jeszcze z ANR, omyłkowo obsiałem grunt należący do KOWR. Gdy tylko się zorientowałem, zawiadomiłem o tym KOWR i uregulowałem opłatę za bezumowne korzystanie. Chciałbym jednak wiedzieć, czy mam prawo do zebrania tego, co posiałem?
Jacek D. (woj. pomorskie)

Co przewiduje prawo?


Właściciel nieruchomości czy też rzeczy ruchomej ma prawo do wynagrodzenia, jeżeli kto inny używał jej bezumownie. Prawo jednak przewiduje w tym zakresie wyjątki, które dotyczą sytuacji, gdy korzystanie z rzeczy miało cechy dobrej wiary. Wzajemne roszczenia posiadacza i właściciela uregulowane są w przepisach Kodeksu cywilnego, a w szczególności w art. 224–231. Zasady te nie obowiązują jednak, gdy nieruchomość wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wtedy bowiem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity DzU 2022.514).

Artykuł 39b ust. 1 ustawy stanowi, że osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Krajowego Ośrodka wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej 30-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Do 30 kwietnia 2019 r. opłata wynosiła „zaledwie” pięciokrotność czynszu.

Odnotowania wymaga, że na mocy ust. 3 tego artykułu wyłączono zastosowanie przepisów 224–228 oraz 230–231 do roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości Zasobu. Wyłączenie to oznacza, że bez względu na okoliczności wejścia w posiadanie nieruchomości, korzystającego nie uchroni nic przed zapłatą niezwykle wysokiej kary. Co więcej, wprowadzone wyłączenie skutkuje tym, że traci on także prawo do zwrotu nakładów czy zebrania pożytków (zbiorów) i to również wtedy, gdy zapłaci opłatę za bezumowne korzystanie.

Jedyny przepis, który nie został wyłączony przez art. 39b ust. 3 dotyczy przedawnienia należności za bezumowne korzystanie, które wynosi rok od dnia zwrotu nieruchomości.


adw. Mikołaj Pomin
fot. Sierszeńska

dyzur prawnika grudzien 2022Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 12/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)