Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Sąsiadce wadzi zapach z gospodarstwa

Obrazek

Pytanie: Prowadzimy gospodarstwo rolne od kilkudziesięciu lat w tym samym miejscu. Od jakiegoś czasu sąsiadka, która sama zaprzestała prowadzenia gospodarstwa, domaga się jego zlikwidowania. Argumentuje to tym, że przeszkadza jej zapach i hałas z naszego gospodarstwa. Czy możliwe jest, że odpowiednie władze nakażą zlikwidowanie naszego gospodarstwa?

10 lipca 2014, 12:29

Odpowiedź: Generalna zasada ustanowiona przepisami art. 144 kodeksu cywilnego stanowi, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Z zasady tej wynika, że właściciel nieruchomości nie powinien utrudniać innym korzystania z ich własności. Utrudnianie to może przybrać różne formy: hałasu, zanieczyszczeń powietrza itp. Nie każde jednak zakłócanie korzystania z innych nieruchomości będzie naruszeniem przepisu art. 144 kodeksu.

Ustawodawca przewidział, że prawo własności jest ograniczone przez „przeciętną miarę” oraz stosunki miejscowe. O ile owa przeciętna miara jest pojęciem niedookreślonym i często trudno jest określić, kiedy następuje jej przekroczenie, o tyle stosunki miejscowe nietrudno jest zdefiniować.

W omawianym przypadku, o ile gospodarstwo leży na obszarach wiejskich i nie powoduje uciążliwości większych niż inne przeciętne gospodarstwa, trudno mówić o zasadności żądań sąsiadki. Jeżeli do tego gospodarstwo nie narusza przepisów w zakresie ochrony środowiska, weterynaryjnych oraz sanitarnych nie ma podstaw do jego likwidacji. Istnienie gospodarstwa na terenach wiejskich jest tak naturalnym zjawiskiem, że tylko wyjątkowo nadzwyczajne okoliczności mogłyby uzasadniać jego likwidację.Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)