Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Spłata kredytów hipotecznych

Obrazek

Pytanie: W końcu lat 90. zaciągnęliśmy dwa kredyty – pierwszy na zakup nieruchomości, a drugi – na spłatę pierwszego kredytu. Pierwszy kredyt został w całości spłacony. Oba kredyty zostały zabezpieczone hipotekami na rzecz banków. Drugiego z kredytów, który powinien być spłacony w całości do 31 grudnia 2001 r. nie spłaciliśmy z powodu problemów finansowych spowodowanych chorobą męża. Niedawno otrzymaliśmy pozew o zapłatę niespłaconego kredytu od firmy, która nabyła dług. Czy bank może sprzedać nasz dług? Czy po tylu latach można dochodzić należności z hipoteki?

Andrzej Sawa30 października 2016, 11:21

Odpowiedź: Co do zasady bank może sprzedać wierzytelność (cesja wierzytelności). Praktyka taka jest powszechna i polega na tym, że za określoną część należności wierzyciel (bank) przenosi na inny podmiot przysługującą mu wierzytelność. Ryzyko wyegzekwowania należności od tej chwili spoczywa na jej nabywcy. Nowy wierzyciel może odtąd dochodzić pieniędzy od dłużnika. Musi jednak wykazać, że nabył właśnie tę wierzytelność. Dłużnik zatem powinien sprawdzić, czy w umowie cesji dana wierzytelność została opisana prawidłowo (m.in. jaka jest jej wysokość, z jakiego tytułu).

Jeśli opis jest niepełny lub nieprecyzyjny, można uznać, że do cesji w ogóle nie doszło. Jeżeli jednak przeniesienie wierzytelności jest prawidłowe, nowy wierzyciel może wystąpić do sądu ze stosownym powództwem.  Musi on jednak zmieścić się z powództwem zanim nastąpi przedawnienie. W przypadku kredytu okres przedawnienia wynosi trzy lata.

W omawianym przypadku wierzytelność mająca charakter majątkowy uległa przedawnieniu. Inaczej jednak wygląda przedawnienie roszczenia zabezpieczonego hipoteką. Hipoteka jako prawo rzeczowe ograniczone nie ulega przedawnieniu. Zgodnie z treścią art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny (którego wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką) może żądać zaspokojenia swych roszczeń z nieruchomości obciążonej, mimo przedawnienia takiej wierzytelności.

Zatem w omawianym przypadku wierzyciel może dochodzić należności, o ile wykaże, że skutecznie nabył dochodzone roszczenie, rzeczywiście zabezpieczone hipoteką.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)