Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Sprzedawany dług – co zrobić w takiej sytuacji?

Obrazek

Kilka lat temu zaciągnąłem pożyczkę na zakup samochodu dostawczego, przeznaczonego do dostarczania warzyw z gospodarstwa na rynek. Samochód ten skradziono, gdy nie był ubezpieczony. Pozostałem bez środka transportu i z koniecznością spłaty kredytu. Wpadłem przez to w kłopoty i wypowiedziano mi kredyt. Dług był kilkakrotnie sprzedawany i ostatecznie dwie firmy go egzekwują. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Komornicy umywają ręce.

adw. Mikołaj Pomin6 maja 2021, 08:00
Na początek trzeba wyjaśnić, że przepis art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego zakazuje organowi egzekucyjnemu (komornikowi) badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Ustalanie zasadności powództwa należy bowiem do sądu i kończy się wydaniem prawomocnego i wykonalnego wyroku. Komornik jest zatem zobowiązany taki wyrok, opatrzony klauzulą wykonalności wykonać; nie może go natomiast oceniać czy podważać. Sytuacje, gdy jeden dług egzekwowany jest przez dwa różne podmioty zdarza się wyjątkowo. W tym przypadku wynika to zapewne z kolejnych sprzedaży zobowiązania i związanego z tym zamieszania, co oczywiście nie tłumaczy wierzycieli.

Czytelnik może się w omawianej sytuacji bronić. Zgodnie z treścią art. 399 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczalne jest wznowienie postępowania zakończonego już prawomocnym wyrokiem (bądź nakazem zapłaty). Ustawodawca przewidział jednak instytucję wznowienia postępowania wyłącznie dla szczególnych przypadków, szczegółowo opisanych w przepisach od art. 399 do 4161 Kodeksu. Art. 403 § 2 przewiduje, że skargę o wznowienie postępowania można wnieść w przypadku  późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich faktów lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Z punktu widzenia Czytelnika istotna jest oczywiście część przepisu, odnosząca się do wcześniejszego prawomocnego wyroku. W związku z tym, że w sprawie rolnika wydano dwa wyroki, dotyczące tego samego zobowiązania, powinien on wnieść skargę o wznowienie postępowania zakończonego drugim wyrokiem. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. W omawianym przypadku skargi wnieść nie można, jeżeli od dnia wydania wyroku upłynęło co najmniej 10 lat.

Adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)