Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Stan faktyczny 
i prawny pola kupionego od ANR

Obrazek

Pytanie: Kilka lat temu kupiłem ziemię od ANR, ale po pewnym czasie okazało się, że brakuje prawie około 10% powierzchni w stosunku do tego, co wynikało z dokumentów. Czy mogę starać się 
o rekompensatę od Agencji?

adw. Mikołaj Pomin3 grudnia 2018, 17:25
Odpowiedź: Sprawdzenie nieruchomości, również w przypadku zakupu od ANR (obecnie KOWR) powinno być oczywistością. Bez tego zakup może okazać się ryzykowny, bowiem może się okazać, że dokumenty geodezyjne są nieprecyzyjne i nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Ponadto, często zdarza się, że korzystający z nieruchomości sąsiadujących świadomie lub przypadkowo naruszają granice i wchodzą z uprawami na sprzedawany grunt. Straty z tego tytułu mogą sięgać nawet kilku hektarów. Umowy sprzedaży nieruchomości zawierane z KOWR (wcześniej ANR) opierają się na wzorze ustalonym przez tę instytucję. Odstępstwa od wzoru są w zasadzie niemożliwe.

Jednym z elementów umowy jest oświadczenie nabywcy, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, przebiegiem jej granic w terenie i na mapach oraz, że nie będzie zgłaszał w związku z tym żadnych roszczeń. Podobne zastrzeżenia zawierane są zresztą również w umowach w obrocie prywatnym. Nabywca oświadcza zatem, że wie, gdzie znajdują się granice działki.

Taka deklaracja co do zasady zamyka drogę do zgłaszania ewentualnych roszczeń, gdy w przyszłości okaże się, że powierzchnia działki różni się od wskazanej w umowie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy sprzedawca celowo wprowadzi nabywcę w błąd co do granic gruntu. Reasumując, przed nabyciem trzeba sprawdzić koniecznie nie tylko dokumenty dotyczące działki, ale również jej stan na miejscu – odszukać i sprawdzić znaki graniczne na polu oraz czy ktoś trzeci nie korzysta z części sprzedawanego gruntu.

Gdy pojawią się wątpliwości, można żądać od sprzedawcy, by uporządkował sprawy, zmniejszył cenę lub w ostateczności zrezygnować z zakupu. Odnosząc się do zadanego pytania, jeśli Czytelnik w umowie złożył oświadczenia dotyczące stanu faktycznego nieruchomości, o których wspomniano wyżej, nie przysługują mu żadne roszczenia wobec KOWR.
Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)