Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Terminy w sprawach administracyjnych - jakie mogą być?

Obrazek
Pytanie: Wojewódzki sąd administracyjny uchylił decyzję starosty dotyczącą melioracji. Ile czasu ma starostwo na ponowne rozpatrzenie sprawy?
adw. Mikołaj Pomin20 marca 2020, 08:00
Odpowiedź: Od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych stronom przysługuje prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który mieści się w Warszawie. NSA jest zatem sądem II instancji w stosunku do wojewódzkich sądów administracyjnych. Termin na złożenie skargi kasacyjnej wynosi 30 dni i biegnie od chwili doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie wyroku sporządzane jest z kolei na wniosek złożony przez strony. Dopóki nie upłynął czas na złożenie skargi kasacyjnej lub skarga taka została złożona i przyjęta, wyrok WSA nie jest prawomocny, a strony i organy administracji nie są nim związane.

Co jeśli wyrok nie jest prawomocny?

Z zadanego pytania nie wynika, czy wyrok sądu jest prawomocny. Jeśli tak nie jest, starosta będzie mógł ponownie przeprowadzić postępowanie dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy, tzn. po uprawomocnieniu się wyroku WSA lub po wydaniu wyroku przez NSA, który wyrok sądu wojewódzkiego utrzyma w mocy. NSA może jednak na skutek złożonej skargi uchylić zaskarżony wyrok. W takim przypadku starosta byłby związany stanowiskiem NSA.

Kiedy postępowanie?

Odnosząc to do zadanego pytania, starosta będzie mógł przeprowadzić postępowanie dopiero po prawomocnym zakończeniu sprawy, o ile wyrok sądu wojewódzkiego się ostanie. W takim przypadku obowiązują go takie same zasady, jak sprawy rozpoznawane po raz pierwszy, tj. załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

adwokat  Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)