Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Pytanie: Dziadek przekazał mi 20-hektarowe gospodarstwo wraz z budynkami. Z tego tytułu w styczniu br. dostałem premię „Młodego rolnika”, czekam też na decyzję o przyznaniu wsparcia na modernizację gospodarstwa. Czy z powodu przejęcia gospodarstwa należy mi się jeszcze ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

r e k l a m a

Odpowiedź: Ulga inwestycyjna, zgodnie z przepisami ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych...

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii