Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Ulga meldunkowa przy spadku

Obrazek

Czym jest ulga meldunkowa i w jakich okolicznościach można z niej korzystać? Nasza Czytelniczka pyta: Prowadzę wspólnie z mężem gospodarstwo rolne. W czasie trwania małżeństwa rodzice darowali mi swoje gospodarstwo rolne. Czy musze się zameldować w domu rodziców?

Andrzej Sawa21 marca 2017, 11:20

Odpowiedź: Tak zwana ulga meldunkowa, była to instytucja pozwalająca na zwolnienie od podatku dochodowego przy odpłatnym zbyciu:

a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b)  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d)  prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Warunkami skorzystania z ulgi, na podstawie nieobowiązującego już pkt. 126 art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych były: zameldowanie uprawnionego „na nieruchomości” na pobyt stały nie krótsze, niż 12 miesięcy oraz złożenie w terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Jak wskazano, przepis ten został uchylony nowelą ustawy z dniem 01 stycznia 2009r. Jeśli jednak celem Czytelniczki jest sprzedaż nieruchomości nabytej od rodziców, może ona skorzystać ze zwolnienia podatkowego innego, niż ulga meldunkowa.

Generalnie, dziesięcioprocentowym podatkiem dochodowym opodatkowane jest odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. zwolnienie podatkowe, o którym mowa przysługuje w sytuacji, gdy uzyskany przychód z odpłatnego zbycia zostanie przeznaczony w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe, takie jak:

a) nabycie domu, mieszkania, gruntu lub udziału w nich,

b) nabycie prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a także udziału w nich,

c) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację domu lub mieszkania,

d) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, lokalu, pomieszczania niemieszkalnego.

Należy na koniec przypomnieć, iż darowizna dokonana pomiędzy rodzicami i dziećmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli zostanie zgłoszona w odpowiednim urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od jej dokonania.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)