Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Umowa dzierżawy przy egzekucji

Pytanie: Jestem dzierżawcą nieruchomości, do której jest prowadzona egzekucja.

Andrzej Sawa13 kwietnia 2015, 06:08

Moja dzierżawa jest zawarta na pięć lat, z datą pewną, ale nie jest ujawniona w księdze wieczystej. Czy po egzekucji moja umowa dalej będzie ważna?

Odpowiedź: Art. 678 oraz 694 kodeksu cywilnego ustanawiają zasadę, zgodnie z którą nabywca przedmiotu najmu czy dzierżawy wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela w przypadku zbycia tego przedmiotu (np. nieruchomości). Zasady te zostały przeniesione również do przepisów regulujących przebieg egzekucji z nieruchomości. Oznacza to, że egzekucja z nieruchomości nie pozbawia dzierżawcy prawa do korzystania z jej przedmiotu.

Jeśli zatem w drodze egzekucji nieruchomość (lub całe gospodarstwo) zostanie sprzedane w drodze licytacji, zgodnie z treścią art. 1002 kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w przypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. Wstąpienie to następuje z mocy prawa i nie jest konieczne w związku z tym zawarcie żadnej dodatkowej umowy.

Strony mogą oczywiści zmienić dotychczasową umowę, mogą również zmienić aneksem oznaczenie stron. Istotne jest, że ani zajęcie nieruchomości, ani ustanowienie zarządu w trakcie trwania egzekucji nie wywołują żadnych zmian w odniesieniu do umów najmu lub dzierżawy obowiązujących w chwili jej wszczęcia bądź ustanowienia zarządu.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ