Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Umowa dzierżawy przy zasiewach

Obrazek

Pytanie: Wydzierżawiłem grunt od ANR, który obejmę po tegorocznych zbiorach. Czy Agencja ma prawo żądać ode mnie zwrotu pieniędzy na dokonane orki lub zasiewy?

Andrzej Sawa30 sierpnia 2017, 10:18
W tej sytuacji możliwe jest, że w ten sposób Agencja przerzuca na dzierżawcę koszty tych czynności, które musiała pokryć poprzedniemu dzierżawcy. Wydzierżawiający nie ma jednak prawa żądać od dzierżawcy zwrotu wskazanych kosztów, jeśli obowiązek ten nie wynika z treści umowy dzierżawy.


Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa dzierżawy gruntu rolnego wygasa. Zgodnie z treścią art. 705 Kodeksu cywilnego, po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca powinien zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie, jaki wynika z przepisów o wykonywaniu dzierżawy. Ów zapis oznacza, że dzierżawca winien zwrócić przedmiot w takim stanie, jaki wynika z umowy. Jeśli umowa o tym nie stanowi − w stanie umożliwiającym korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i w stanie nie gorszym, aniżeli w chwili jej obejmowania. Obejmując ziemię zaoraną bądź z zasiewami dzierżawca winien się liczyć z tym, że będzie zobowiązany zwrócić ją w takim samym stanie. W przeciwnym przypadku wydzierżawiający będzie mógł domagać się stosownej rekompensaty.


Warto zwrócić uwagę również na treść art. 706 Kodeksu cywilnego. Przepis ten uprawnia dzierżawcę do otrzymania rekompensaty za pozostawione zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy na nieruchomości po zakończeniu dzierżawy, jeśli w chwili jej rozpoczęcia takich zasiewów nie otrzymał. Sytuacja taka może mieć miejsce w omawianym przypadku – po zakończeniu dzierżawy Agencja zobowiązana była wyrównać poprzedniemu dzierżawcy wartość pozostawionych przez niego zasiewów, bowiem w chwili jej rozpoczęcia takich zasiewów na polu nie było. Te koszty Agencja następnie stara się przerzucić na kolejnego dzierżawcę.  as
fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)