Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Unieważnienie darowizny

Obrazek

Pytanie: Siostra, która leczy się psychiatrycznie od młodości w 1994 r. darowała mi nieruchomość. Ja ją darowałam synowi. Czy umowy darowizny są ważne?

Andrzej Sawa15 grudnia 2016, 08:46

Odpowiedź: Kilkakrotnie na naszych łamach wyjaśnialiśmy kwestie związane z ubezwłasnowolnieniem osób fizycznych oraz konsekwencjami wynikającymi z ubezwłasnowolnienia. Tutaj opisana jest nieco inna sytuacja. Nie wynika z niej bowiem, by darczyńca był choćby częściowo ubezwłasnowolniony. Nie wynika z niego również, czy choroba, na którą leczyła się jej siostra była poważna.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że zgodnie z treścią art. 82 Kodeksu cywilnego, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych, że osobę fizyczną można ubezwłasnowolnić całkowicie lub częściowo.

Gdyby zatem przyjąć, że choroba darczyńcy była poważna i powodowała stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji o darowaniu, zainteresowani mogliby żądać przed sądem uznania darowizny za nieważną. Mając jednak na uwadze, że nikt takiego wniosku nie złożył, a obdarowana przeniosła własność nieruchomości w drodze kolejnej darowizny na swego syna, unieważnienie pierwszej darowizny jest w praktyce niemożliwe.  as

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)