Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Ustawowe ograniczenia inwestycji w wiatraki

Obrazek

Czy ograniczenia z ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe stosuje się do wiatraków już wybudowanych?

adw. Mikołaj Pomin27 kwietnia 2020, 09:50
Ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe (DzU z 2016 r., poz. 961) została przyjęta 20 maja 2016 r. Wprowadza ona szereg ograniczeń dotyczących lokalizowania, budowy oraz obsługi elektrowni wiatrowych. Przede wszystkim lokalizacja nowych budowli może odbywać się wyłącznie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego (nie jest zatem dopuszczalne lokalizowanie nowych wiatraków na podstawie decyzji o warunkach zabudowy). Wprowadzono również minimalną odległość nowych wiatraków od zabudowań, jak również nowych zabudowań od istniejących już wiatraków, która to odległość musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, co prawda, nie nakazuje rozbiórki tych wiatraków, które nie spełniają wymogów stawianych obecnie, wprowadza jednak istotne ograniczenia w ich użytkowaniu, dopuszczając jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności, niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań, prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.

Zgodnie z przepisami art. 13 ustawy, pozwolenia na budowę budynków i elektrowni wiatrowych wydane przed dniem jej wejścia w życie zachowują moc. Jeśli chodzi o postępowania dotyczące tych pozwoleń, o ile zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzone są na podstawie starych przepisów. Również na podstawie starych przepisów prowadzone są postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych i posiadających funkcje mieszkalne, jeżeli zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy.

Postępowania o wydanie decyzji, dotyczące elektrowni wiatrowych, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy umarza się. Decyzje już wydane zachowują moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę.

adwokat Mikołaj Pomin
Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)