Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Jak zweryfikować sprzedawcę paliwa?

Pytanie: Zamierzam zakupić większą ilość paliwa od firmy. Jak sprawdzić sprzedawcę, by później nie ponosić odpowiedzialności za jego zobowiązania?

adw. Mikołaj Pomin29 kwietnia 2020, 09:00
Odpowiedź: W zależności od celu nabycia paliwa nabywcę mogą spotkać negatywne konsekwencje podatkowe z tym związane nawet wtedy, gdy zapłaci całą cenę uwzględniającą podatki, prowadzi rzetelnie swoją księgowość i swoje rozliczenia z fiskusem. Obowiązujące przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. DzU z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz ustaw dotyczących poszczególnych podatków (np. od towarów i usług) wprowadzają mechanizmy, które pozwalają organom podatkowym dochodzić od nabywcy towaru należności podatkowe, które nie zostały zapłacone przez sprzedawcę. Bez znaczenia jest przy tym, że nabywca zapłaci sprzedającemu cenę wraz z podatkiem.

Przykładowo, jeżeli klient zakupi paliwo od hurtownika i za nie zapłaci, a hurtownik nie odprowadzi należnego podatku, urząd skarbowy może należności tej dochodzić od nabywcy, który ostatecznie płaci dwukrotnie za to samo. Uwolnić się od takiej odpowiedzialności można w zasadzie wyłącznie wykazując, że do transakcji nabycia towaru (w tym przypadku paliwa) rzeczywiście doszło oraz, że zachowano należytą staranność przy transakcji. Przez należytą staranność należy rozumieć sprawdzenie dostawcy pod kątem jego rzetelności oraz uczciwości.

Zanim zatem zakupi się od sprzedawcy paliwo należy najpierw zażądać od niego okazania oryginałów dokumentów firmy, tj. wydruku z ewidencji działalności gospodarczej (a jeżeli sprzedającym jest spółką prawa handlowego, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego), decyzję o nadaniu numeru NIP. Autentyczność tych dokumentów należy wreszcie zweryfikować w instytucjach, z których pochodzą.

Warto również żądać okazania dokumentu tożsamości osoby, która działa w imieniu sprzedawcy oraz pełnomocnictwa do jego reprezentowania. W przypadku, gdy już dojdzie do dostawy towaru, dobrze jest zanotować numer rejestracyjny pojazdu dostawcy, a w miarę możliwości, zrobić i zachować jego zdjęcie. Jeżeli przedmiotem transakcji jest paliwo, należy też zażądać okazania kopii koncesji na obrót paliwami, którą można sprawdzić na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki (www.urg.gov.pl). Wskazane wyżej zasady nie dotyczą oczywiście nabywania paliwa na potrzeby własne przez konsumentów czy w niewielkich ilościach, a jedynie większych ilości nabywanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.

adwokat Mikołaj PominPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)