Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Wycofanie się z licytacji

Obrazek

Pytanie: Wygrałem licytację nieruchomości w egzekucji komorniczej. W ogłoszeniu nie napisano, że to użytkowanie wieczyste, a nie dzierżawa. Podana jednak była księga wieczysta. Czy mogę się wycofać bez utraty wadium?

adw. Mikołaj Pomin19 stycznia 2016, 09:50

Odpowiedź: Przystępując do licytacji potencjalny nabywca, podobnie jak przy każdej transakcji nabycia, winien szczegółowo zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. W przypadku nieruchomości winien zapoznać się z położeniem, powierzchnią, jej stanem − ale przede wszystkim ze stanem prawnym. Oznacza to, że winien również sprawdzić, czy przedmiot licytacji stanowi własność czy prawo użytkowania wieczystego.
W dobie powszechnego dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych takie sprawdzenie nie nastręcza żadnych trudności. Kupno nieruchomości „w ciemno” obciąża zatem w całości nabywcę, bowiem bez trudu mógł on ustalić, na podstawie posiadanego numeru księgi wieczystej, rzeczywisty stan prawny gruntu.Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)