Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Wykupienie udziałów spółki z o.o. od wspólnika

Obrazek

Pytanie: Czy można wykupić udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od wspólnika, choć on ich nie chce sprzedać?

adw. Mikołaj Pomin5 maja 2019, 08:00
Odpowiedź: Co do zasady nie można zmusić nikogo do sprzedaży udziałów, jeżeli tego nie chce. Umowa sprzedaży jest bowiem umową dobrowolną.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych, regulującego zasady działania tego typu spółek pozwalają jednak na „przejęcie” udziałów także od tych, którzy nie chcą się ich pozbywać. „Utracić” udziały można zatem poprzez ich umorzenie oraz wykup przez samą spółkę. Nie wdając się w szczegóły, zbycie udziałów przez wspólnika zatem w zasadzie zależne jest wyłącznie od jego woli. Jeśli natomiast chodzi o umorzenie udziałów, może ono nastąpić za jego zgodą (umorzenie dobrowolne) albo bez jego zgody (umorzenie przymusowe).

Udziały mogą być umorzone jednak tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi i na zasadach w niej określonych. Umorzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem i podlega ogłoszeniu.

Innymi słowy, tylko walne zgromadzenie wspólników podejmuje decyzję o umorzeniu przymusowym. Każdy wspólnik ma prawo wziąć udział w walnym zgromadzeniu i głosować w sprawie ewentualnego umorzenia udziałów, bowiem informacja o uchwale umarzającej udziały zawarta jest w ogłoszeniu zgromadzeniu wspólników.

Na koniec należy zaznaczyć, że umorzenie może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy odpowiednią większość na walnym zgromadzeniu mają ci wspólnicy, którzy chcą umorzenia.

Adwokat Mikołaj Pomin

Masz pytanie do prawnika, jesteś naszym prenumeratorem? Możesz zadać je w poniższym formularzu. Nasz prawnik udzieli odpowiedzi tak szybko jak to możliwe:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)