Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Wypadek z udziałem ciągnika rolniczego. Przy pojazdach wielofunkcyjnych może wzrosnąć odpowiedzialność ubezpieczalni

Obrazek

Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały, która rozstrzygnie o rozbieżnościach w dotychczasowym orzecznictwie w sprawie doprecyzowania zasad wypłaty komunikacyjnego OC za szkody wyrządzone przez pojazdy tzw. wielofunkcyjne, np. ciągniki lub koparki.

Andrzej Sawa1 września 2020, 14:42
Wypadki z ich udziałem były często tragiczne, m.in. wywołując kalectwo u uczestników ruchu drogowego. Skutek był taki, że musieli oni dochodzić swoich praw w długotrwałym postępowaniu sądowym.
Pracownicy Rzecznika zajmowali się sprawą, w której w wyniku wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, z których jedna zmarła, a druga doznała znacznego uszczerbku na zdrowi – z udziałem ciągnika rolniczego z podczepioną betoniarką.

Roszczenia poszkodowanych rozpatrywały sądy w Poznaniu i Koszalinie. Ten pierwszy przyznał zadośćuczynienie synowi osoby zmarłej, a drugi oddalił roszczenia drugiej poszkodowanej. Obydwa sądy odmiennie zinterpretowały pojęcie ruchu pojazdu. Właśnie te rozbieżności skłoniły Rzecznika Finansowego do przeprowadzenia głębokiej analizy dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych w tej sprawie, mimo że dominuje w nim pogląd, że ubezpieczyciel z OC komunikacyjnego ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu wielofunkcyjnego, również wtedy, gdy w czasie szkody wykonywał on inne czynności aniżeli komunikacyjne, lecz zgodnie z przeznaczeniem, do którego został wytworzony.

Rzecznik Finansowy zapytał więc Sąd Najwyższy, czy na podstawie art. 436 Kodeksu cywilnego w związku z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (…), odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone przez wielofunkcyjny pojazd mechaniczny, niezależnie od sposobu wykorzystywania go w chwili wyrządzenia szkody?

Odpowiedź SN, na to pytanie, w formie uchwały doprowadzić ma do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów na wiele lat, a także do stosowania przez ubezpieczycieli praktyk zgodnych z prawem. Do tej pory SN podjął stosowne uchwały na 22 wnioski Rzecznika, z czego aż 20 razy podzielił jego stanowisko na daną sprawę. Na skutek tego na przestrzeni kilkunastu lat poszkodowani uzyskali wyższe odszkodowania od ubezpieczalni – na kwoty wyrażone w miliardach złotych.
as

Fot. poglądowe/OSP Zubrzyca Górna


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)