Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Wystąpienie ze spółdzielni mleczarskiej a zwrot wniesionego wkładu

Obrazek

Pytanie: 2 lata temu wystąpiłem ze spółdzielni mleczarskiej. Obiecano mi, że wniesiony wkład zostanie mi zwrócony po dwóch latach. Teraz dowiedziałem się, że zwrot nastąpi dopiero po pięciu latach. Ile lat ma spółdzielnia na zwrot wkładu?

adw. Mikołaj Pomin17 października 2018, 12:00
Odpowiedź: Artykuł 26 § 1 ustawy z 16 września 2982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285) stanowi, że udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut. Z powyższego przepisu wynikają dwie zasadnicze wskazówki.

Po pierwsze, wypłata środków tytułem zwrotu wkładu ma miejsce dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania za dany rok; wcześniejsza wypłata jest niedopuszczalna. Po drugie, szczegółowe uregulowania zawarte są w statucie spółdzielni. To oznacza, że spółdzielnia i jej były członek są związani terminem określonym właśnie w statucie. Należy zatem w pierwszej kolejności zapoznać się ze statutem spółdzielni, który w aktualnej wersji winien znajdować się w jej siedzibie.

Jeżeli jednak z jakichkolwiek względów spółdzielnia nie udostępni aktualnej wersji statutu, można go znaleźć w aktach rejestrowych prowadzonych przez wydział Krajowego Rejestru Sądowego we właściwym sądzie rejonowym. Informację o sądzie, który dla danej spółdzielni prowadzi akta rejestrowe znaleźć można choćby na wydruku ze strony ms.gov.pl w zakładce „wyszukiwarka KRS”.

Może zdarzyć się tak, że w statucie spółdzielni nie zawarto terminu zwrotu udziału. W takim przypadku zwrot winien nastąpić niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Dla wyjaśnienia wątpliwości należy zwrócić się do spółdzielni o wyjaśnienie, w jakim terminie zostanie zwrócony wkład.

Adwokat Mikołaj Pomin
Masz pytanie do prawnika? Chcesz, aby Ci pomógł? Zadaj je w poniższym formularzu:


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)