Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Za co odpowiada zarząd spółki wodnej?

Obrazek

Pytanie: Czy członkowie zarządu spółki wodnej odpowiadają za jej zobowiązania?

Andrzej Sawa19 lipca 2017, 09:16

Odpowiedź: Działalność spółek wodnych oraz wzajemne obowiązki spółki i właścicieli gruntów zostały zawarte w ustawie z 18 lipca 2001 r. (tj. DzU z 2011 r., nr 145, z późn. zm.). Zgodne z przepisami ustawy organami spółki wodnej są:

 • walne zgromadzenie,
 • zarząd
 • oraz komisja rewizyjna, o ile spółka liczy więcej niż 10 członków.

Statut może określać też inne organy spółki oraz precyzować warunki, przy których walne zgromadzenie złożone z członków spółki zostaje zastąpione przez walne zgromadzenie delegatów.

Zarząd spółki wodnej wykonuje uchwały walnego zgromadzenia, kieruje działalnością spółki, zarządza jej majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje ją na zewnątrz. W skład organu może wchodzić jedna bądź więcej osób – liczbę tę określa statut. Zarząd wybierany jest na kadencję pięcioletnią, o ile statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z przepisami ustawy, do właściwości zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów spółki. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wodnej, jeżeli statut nie stanowi inaczej, uprawniony jest jeden członek zarządu − gdy w skład zarządu wchodzą nie więcej niż dwie osoby lub dwóch członków zarządu − w pozostałych przypadkach.

Ustawa nie wskazuje, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółka wodna ma osobowość prawną i to ona swoim majątkiem odpowiada za nie. Nie oznacza to jednak, że zarząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złe decyzje lub działanie na szkodę spółki. W sytuacji, gdy swym działaniem bądź zaniechaniem spowoduje szkodę, spółka może dochodzić od członka zarządu odszkodowania. Niezależnie od tego, w przypadku powtarzającego się naruszania przez zarząd prawa lub statutu, starosta nadzorujący daną spółkę wodną może w drodze decyzji rozwiązać zarząd, wyznaczając osobę pełniącą jego obowiązki.

Poza wskazanymi wyżej konsekwencjami członkowie zarządu winni liczyć również z tym, że w razie niewłaściwego wykonywania obowiązków członkowie spółki mogą odwołać poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)