Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zadatek przy umowie przedwstępnej

Obrazek

Pytanie: W 2013 r. zobowiązaliśmy się do sprzedaży gruntu rolnego

Andrzej Sawa23 lutego 2015, 08:49

Strony miały do siebie zaufanie, dlatego umowę spisaliśmy bez zachowania formy aktu notarialnego. Jako zadatek wręczono nam 10 000 zł. Sprzedaż miała nastąpić do końca 2014 r., ale do umowy nie doszło z powodów finansowych. Czy nabywcy mogą żądać jeszcze od nas zwrotu zadatku?

Odpowiedź: Uprawnienia stron umowy przedwstępnej reguluje m.in. przepis art. 390 kodeksu  cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednak, gdy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarta została w formie aktu notarialnego, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem. Ewentualne roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Skoro w omawianej sytuacji do zawarcia umowy przyrzeczonej nie doszło, kupujący mógł żądać zwrotu wpłaconego zadatku, chyba że do zawarcia umowy nie doszło z jego winy. Roszczenia o zwrot zadatku mógł jednak dochodzić w terminie roku od dnia, w którym umowa miała zostać zawarta, a więc do końca 2010 r. (uchwała Sądu Najwyższego z 21 listopada 2006 r., III CZP 102/06, publ. OSNC 2007/7-8/104).Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)