Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zadatek, zaliczka czy wpłata: kiedy przysługuje podwójny zwrot zadatku?

Obrazek

Nasz Czytelnik w ramach przedwstępnej umowy sprzedaży ziemi wpłacił zadatek, a kiedy nie doszło do zakupu, chciał odzyskać pieniądze. Czy przysługuje mu podwójny zwrot zadatku?

adw. Mikołaj Pomin11 kwietnia 2023, 14:39

Przedwstępna umowa sprzedaży

Zawarłem umowę przedwstępną sprzedaży ziemi. Po kilku dniach wpłaciłem sprzedawcy na konto pewną kwotę i napisałem w przelewie, że to zadatek. Choć do umowy nie doszło z winy sprzedawcy, nie chce on oddać mi zadatku w podwójnej wysokości, twierdząc, że to nie był zadatek. Czy mam prawo wystąpić do sądu o zapłatę dodatkowej części zachowku?

Janusz B. (woj. lubuskie)

Kiedy przysługuje podwójny zadatek?

Istota zadatku zawarta jest w art. 394 Kodeksu cywilnego, przy braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy przypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Jak wynika z pytania, sprzedawca nie wykonał umowy w terminie. Teoretycznie zatem kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Musi jednak pamiętać, by najpóźniej z chwilą wezwania do zapłaty złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Musimy jednak zwrócić uwagę, że sprzedawca – o ile wykaże, że umowa nie została wykonana z przyczyn nieleżących po jego stronie (problemy z dostawą od producenta, pandemia COVID-19 itp.), prawo do podwójnego zadatku w ogóle nie powstało.

Niezależnie od przyczyn niewykonania umowy, Czytelnik powinien zacząć od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wezwania o zapłatę, a w razie odmowy spełnienia świadczenia, zwrócić się do adwokata o poradę co do dalszego toku postępowania.

adw. Mikołaj Pomin
fot. EnvatoElementsPicture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 04/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)