Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zakup udziałów od komornika

Obrazek

Pytanie: Czy można kupić od komornika udział we współwłasności maszyn (część udziałów ma bank)?

Andrzej Sawa20 października 2016, 09:03

Odpowiedź: Obowiązujące przepisy nie zakazują prowadzenia egzekucji z udziału we współwłasności ruchomości (maszyn) czy nieruchomości. Oczywistym jest zatem, że ewentualna decyzja co do zakupu takich udziałów uzależniona  jest jedynie od ich ilości oraz ceny. Co daje zakup udziałów we współwłasności?

Z reguły udziały nabywa się zdecydowanie taniej niż wynikałoby z ich wartości rynkowej. Po drugie, nabywca udziałów może niezwłocznie po nabyciu domagać się zniesienia współwłasności. W tym przypadku, gdy zniesienie następuje w drodze postępowania sądowego, przedmiot współwłasności jest wyceniany według swej wartości rynkowej, a nie ceny nabycia udziałów.

W takiej sytuacji nabywca udziałów w drodze egzekucji może zyskać na dwa sposoby. Po pierwsze, może przejąć brakujące udziały (odniesiona korzyść polegać będzie na tym, że łączna kwota zapłacona za wszystkie udziały jest mniejsza, niż wartość przedmiotu współwłasności). Po drugie, nabywca udziałów może nie przejąć całego przedmiotu umowy, jednak spłata za jego udziały nastąpi po cenie wyższej, aniżeli je kupił.

Niezależnie od powyższego, w przypadku nabycia udziałów w nieruchomości zawsze istnieje szansa, że sąd dokona zniesienia współwłasności poprzez wydzielenie działki. W ten sposób nabywca za niższą cenę stanie się właścicielem odrębnej nieruchomości.

Oczywiście, opłacalność nabycia udziałów w egzekucji zależy od wielu czynników i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.Newsletter rynkowy
Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)