Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zakup ziemi od spadkobierców

Pytanie: Chcę kupić ziemię od osób, które nie są wpisane do księgi wieczystej, ale są spadkobiercami zmarłych właścicieli.

Andrzej Sawa10 lutego 2016, 10:54

Problem polega jednak na tym, że nie przeprowadzono postępowania spadkowego po byłych właścicielach. Jakie działania powinienem podjąć, chcąc kupić nieruchomość?

 

Odpowiedź: Nabycie nieruchomości, choć trudniejsze niż nabycie od właścicieli ujawnionych w księdze wieczystej, jest możliwe. Potrwa zapewne jednak trochę dłużej i wymaga nieco zachodu. Zacząć należy od ustalenia, czy przeprowadzono wszystkie konieczne postępowania spadkowe po zmarłych właścicielach.

Jeśli tak, a dodatkowo wszyscy spadkobiercy posiadają odpisy prawomocnych postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zaświadczenia o uregulowanych podatkach z tytułu dziedziczenia, wystarczy wybrać się do notariusza, który sporządzi odpowiednią umowę. Jeśli natomiast postępowania spadkowe nie zostały przeprowadzone, należy zacząć właśnie od uregulowania spraw spadkowych.

W tym celu spadkobiercy winni złożyć wnioski o stwierdzenie nabycia spadku lub podpisać u notariusza dokument poświadczenia dziedziczenia. Do postępowania sądowego, jak i poświadczenia dziedziczenia u notariusza konieczne są skrócone akty zgonu spadkodawców oraz skrócone akty urodzenia lub małżeństwa spadkobierców.

Po uzyskaniu postanowienia sądu lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie, w terminie 6 miesięcy należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację podatkową podatku od spadków i darowizn. Po uiszczeniu ewentualnego podatku lub po stwierdzeniu braku obowiązku podatkowego organ wyda decyzję, która wraz z wskazanymi wyżej dokumentami poświadczającymi nabycie praw do spadku, będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotów spadkowych.

W praktyce procedura może nie być tak prosta, może bowiem się okazać, że część spadkobierców zmarła, a innych nie można znaleźć. W takich przypadkach nabycie gruntu nadal byłoby możliwe, jednak warto zlecić przeprowadzenie wszelkich procedur, w tym poszukiwanie spadkobierców, np. kancelarii adwokackiej.

Fot. Czekała


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ