Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zasiłek przedemerytalny przy gospodarstwie

Obrazek

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Mam 54 lata. Prowadzę wraz z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha, będące naszą współwłasnością. Żona ma 53 lata i od 35 lat pracuje w zakładzie i jest ubezpieczona w ZUS. Firma chce, aby żona przeszła na zasiłek przedemerytalny. Chciałbym wiedzieć, co mam zrobić, abym nadal był rolnikiem, a żona otrzymała zasiłek przedemerytalny?

17 maja 2018, 08:22
Odpowiedź: W świetle przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017 r., poz. 2336), ubezpieczeniu podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli ten rolnik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Prowadzi pan gospodarstwo rolne będące we współwłasności z małżonką o powierzchni 50 ha i jak podaje − nie może zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa (sprzedaż odpada), wobec czego zgodnie z ww. przepisami podlega pan obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników i zobowiązany jest do opłacenia składek. Natomiast małżonka pana podlega ubezpieczeniu w ZUS, bo pracuje. W świetle art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2017 r., poz. 2148), prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowych.

Wobec powyższego, że małżonka jest współwłaścicielem gospodarstwa 50 hektarowego i prowadzi z panem to gospodarstwo, nie spełnia warunków do zasiłku przedemerytalnego. Szczegółowe wyjaśnienia małżonka uzyska w ZUS. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę małżonka zostanie z mocy ustawy (obowiązkowo) objęta ubezpieczeniem społecznym rolników przez KRUS.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspert ds. ubezpieczenia społecznego rolników


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)