Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zerwanie umowy dzierżawy

Obrazek

Pytanie: Zawarłem umowę dzierżawy 12 ha na okres 10 lat z ustaloną kwotą czynszu.

Andrzej Sawa19 stycznia 2015, 08:26

Umowę spisaliśmy tylko między sobą, a więc nie u notariusza czy w urzędzie gminy. W międzyczasie właściciel gruntu zmarł. Spadkobiercy (7 osób) chcą teraz zerwać umowę i podzielić grunt według udziałów orzeczonych przez sąd. Rzetelnie wywiązuję się z warunków umowy. Czy umowa dzierżawy jest nadal wiążąca?

Odpowiedź: W opisanej sytuacji (śmierć wydzierżawiającego) umowa dzierżawy w dalszym ciągu obowiązuje i jest wiążąca, z tym że w miejsce zmarłego wydzierżawiającego wstępują jego spadkobiercy, którzy są zobowiązani do respektowania postanowień umowy, dopóki nie zostanie ona zgodnie z prawem rozwiązana. Nie ma też znaczenia forma zawartej umowy, tj. czy jest to akt notarialny, czy też zwykła forma pisemna. Forma umowy może mieć jedynie wpływ na możliwość jej wypowiedzenia przez spadkobierców.

Zgodnie z art. 694 k.c., do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące najmu. Z kolei stosownie do art. 678 par. 1, w razie zbycia rzeczy oddanej w najem nabywca może wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższy przepis należy stosować także do nabycia przedmiotu przez dziedziczenie. Oznacza to, że w razie przejścia własności dzierżawionej przez Czytelnika nieruchomości na spadkobierców wydzierżawiającego mają oni prawo wypowiedzieć dzierżawę z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia, jeśli taka będzie ich wola.

Termin wypowiedzenia umowy dzierżawy został określony w art. 704 k.c., który stanowi, że w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli i powinno ono być złożone w odpowiedniej formie oraz właściwej osobie. Oświadczenie takie ma charakter kształtujący prawa stron umowy, przez co, dopóki nie zostanie ono złożone, umowa pozostaje wiążąca dla stron.

W związku z powyższym, w przypadku skutecznego złożenia przez spadkobierców oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy Czytelnik może korzystać z dzierżawionej nieruchomości w sposób określony umową do momentu upływu okresu jej wypowiedzenia.Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)