Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Zimowe szkody na polu

20.12.2017

Drukuj

Zimowe szkody na polu

Artykuł dostępny

r e k l a m a

 Odpowiedź: W opisanej sytuacji nie istnieje możliwość odmowy wstępu zarządcy drogi na grunt sąsiadujący z drogą powiatową. Zgodnie z art. 140 k.c., właściciel gruntu może swobodnie dysponować swoją własnością z wyłączeniem osób trzecich w granicach określonych przez przepisy prawa i zasady współżycia społecznego.
Jednak stosownie do art. 21 ust. 1 i 1a ustawy o drogach publicznych, zarządca drogi, którym w tej sprawie jest zarząd powiatu, może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, w tym upoważnić ją do wydawania decyzji administracyjnych.


Nadto stosownie do ust. 2 powołanego przepisu, – zarządy dróg mają prawo do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze oraz ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
Pomimo tego ograniczenia w myśl art. 21 ust. 3 tej ustawy, właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku opisanych powyżej czynności, przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. 128 ust. 4 ustawy, odszkodowanie należne właścicielowi gruntu powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń powodujących szkodę zmniejszeniu uległa wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

W związku z tym przy ocenie szkody należy wziąć pod uwagę wszelkie aspekty mające wpływ na wysokość strat.
Zgodnie z art. 129 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, odszkodowanie ustala starosta, który po zasięgnięciu opinii biegłego wydaje w tym przedmiocie decyzję administracyjną. Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania stronie przysługuje odwołanie.
Podsumowując, stwierdzić należy, że właściciel gruntu przylegającego do drogi publicznej nie może odmówić zarządowi dróg wstępu na swój grunt oraz ustawienia na nim zasłon przeciwśnieżnych, nawet jeśli jest niezadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania za straty wywołane ww. czynnościami. Uprawnienie zarządu dróg do wstępu na te grunty wynika bowiem wprost z przepisów prawa.


Widziałeś już nasze video "Prawo rolne: Śmierć rolnika a obowiązki spadkobierców #7"?

Polecane dla Ciebie:

article icon

Żniwa w Kombinacie Rolnym Kietrz, Top Farms Głubczyce i na Pogórzu Głubczyckim

Czytaj

Czytaj artykuły w naszej aplikacji!

Aplikacja TAP jest już dostępna

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody