Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zniesienie współwłasności ziemi

Obrazek

Pytanie: Jestem współwłaścicielem ziemi. Drugi współwłaściciel jest dość uciążliwy. chciałbym przejąć jego udziały, ale już kilkukrotnie mnie zwodził w sprawie sprzedaży udziałów. Czy mogę przejąć te udziały w inny sposób, niż przez wykupienie?

adw. Mikołaj Pomin30 marca 2018, 10:05
Odpowiedź: W omawianym przypadku przejęcie udziałów, na którym zależy czytelnikowi, to faktycznie zniesienie współwłasności nieruchomości. Można tego dokonać na dwa sposoby. Po pierwsze, można znieść współwłasność w drodze umowy. Współwłaściciele na podstawie takiej umowy mogą ustalić, że jeden bądź kilku z nich z nich wykupi udziały pozostałych za umówioną cenę. Mogą też podzielić ziemię na mniejsze działki i przyznać je na wyłączną własność każdą z nich komu innemu. Jeśli umowy z jakichkolwiek powodów nie da zawrzeć, każdy ze współwłaścicieli może wstąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. To ostatnie rozwiązanie należy zasugerować czytelnikowi.

Z wnioskiem o zniesienie współwłasności należy wystąpić do sądu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. We wniosku należy podać wartość nieruchomości oraz proponowany sposób jej podziału. Jeśli między stronami pojawi się spór co o wartości ziemi bądź możliwości podziału fizycznego sąd wyznaczy biegłego sądowego, który sporne okoliczności wyjaśni. W postanowieniu kończącym postępowanie sąd może podzielić ziemię i zasądzić ewentualne spłaty, jeśli przyznane działki nie będą odpowiadały posiadanym przez strony udziałom. Może również przyznać cały grunt jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty. Sąd może również zarządzić sprzedaż ziemi, jeżeli żaden ze współwłaścicieli nie będzie chciał jej przejąć. Kodeks cywilny przewiduje nieco odrębne zasady dla zniesienia współwłasności gospodarstw rolnych.

W pierwszej kolejności sąd ustala, czy zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Jeżeli tak, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele. Brak tak zgody oznacza, że sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. Ostatecznie, gdy nikt nie daje rękojmi należytego prowadzenia gospodarstwa bądź nikt go po prostu nie chce, sąd zarządzi jego sprzedaż. Niezależnie od sposobu podziału zawsze należy mieć na względzie ograniczenia wynikające z ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)