Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwolnienie z podatku rolnego przy wymianie gruntów

Obrazek

Pytanie: W tym roku dokonałem wymiany gruntów z sąsiadem. W jej wyniku otrzymałem dodatkowo 1,5 ha, za które zapłaciłem. Czy za nabyte grunty przysługuje zwolnienie od podatku rolnego?

adw. Mikołaj Pomin18 czerwca 2018, 09:08
Odpowiedź: Katalog zwolnień od podatku rolnego zawarty jest w art. 12 ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. DzU z 2017 r., nr 1892. Wśród licznych zwolnień podmiotowych i przedmiotowych ustawodawca zawarł również takie, które dotyczy gruntów wymienianych i scalanych. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 6 grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia podlegają zwolnieniu od podatku rolnego na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów. Po wskazanym wyżej zwolnieniu, w stosunku do tych gruntów stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Jeśli dodatkowo z umowy wynika, że pozostałe 1,5 ha Czytelnik nabył w drodze sprzedaży, a grunt ten nie był w jego posiadaniu, powinien uzyskać zwolnienie podatkowe w związku z powiększeniem gospodarstwa, o ile jego powierzchnia nie przekroczyła 100 ha.


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)