Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Zwrot akcyzy przy przekazaniu gospodarstwa

Obrazek

Pytanie: W grudniu br. zamierzam przenieść na syna własność gospodarstwa rolnego. Czy za okres do zbycia gospodarstwa otrzymam zwrot akcyzy na paliwo?

adw. Mikołaj Pomin1 listopada 2019, 09:00
Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1340 t.j.), zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Jeżeli natomiast grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Decyzję w sprawie zwrotu podatku wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Zwrot podatku przyznaje się za 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, a wnioski w sprawie składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Lektura przepisów ustawy nie pozostawia wątpliwości, że zwrot podatku przysługuje tylko temu, kto jest producentem rolnym w dniu złożenia wniosku. Ponadto zgodnie z poglądem prezentowanym przez sądy administracyjne, przepisy ustawy uzależniają prawo do zwrotu podatku akcyzowego od posiadania gospodarstwa rolnego w dniu 1 lutego (wcześniej 1 kwietnia) danego roku.

W świetle przywołanych przepisów, prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolniczej w przypadku przeniesienia własności gospodarstwa uzależnione jest od daty, w której dojdzie do przeniesienia własności. W omawianym przypadku rolnik zbywający gospodarstwo w grudniu nie otrzyma zwrotu podatku, gdyż 1 lutego nie będzie już posiadaczem gospodarstwa.

adwokat Mikołaj Pomin

Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy